Strandhaven

En privat have til en nybygget villa ved stranden. Grunds niveau er reguleret, og der er nedlagt jordvarme. Udgangspunktet var derfor en totalt ryddet grund, og opgaven bestod i at skabe en frodig og grøn have allerede fra første vækstsæson. Haven danner en sanselig og foranderlig ramme om hverdagslivet ved kysten.

Blokhus Bæk

Revitalisering af Blokhus by gennem en genåbning af Blokhus Bæk. I forbindelse med genåbningen håndteres de stigende udfordringer med regnvandshåndtering i forbindelse med skybrud, samt giver fornyet liv til byens centrale byrum, og styrker byens sammenhængskraft.

Bevaringsplan for Mariebjerg Kirkegård

Analyse og strategi for bevaring af Mariebjerg Kirkegård, som er et hovedværk i dansk landskabsarkitektur. Opgaven bestod i at analysere og registrere for at skabe et klart billede af Mariebjerg Kirkegårds nuværende tilstand, og herved skabe et beslutningsgrundlag for kirkegårdens videre udvikling og drift. Dette blev gjort på baggrund af en grundig gennemgang af historisk materiale, landskabsanalyser, vurderinger og registreringer på stedet.

Den blomstrende have

En privat have til en smuk gammel villa i byen. Udgangspunktet var allerede frodig have, hvor der blev efterspurgt en nemmere drift samt overskuelighed i bede og opholdsrum. Den overordnede struktur blev bibeholdt og understreget af en stålkant, som strammede den op samtidig med at driften af haven blev nemmere. Der har i udarbejdelsen af haveplanen været særligt fokus på at havens forskellige opholdssteder. Der blev fældet og plantet strategisk i haven. Et større belægningsarbejde gjorde haven mere enkel og nemmere at drifte, idet betonfliser med luge-krævende fuger blev udskiftet med genbrugte sandsten med grønne fuger.

Kvaliteter på kirkegården

Med afsæt i et ønske om at forbedre tilgængeligheden på kirkegården er udarbejdet en samlet plan for kirkegårdens udvikling, som sikrer at de eksisterende kvaliteter fastholdes og understøttes. Intentionen er at skabe et kvalitetsmæssigt løft for både tilgængelighed og oplevelsesmæssig værdi gennem omlægning af belægninger og løbende udvikling af beplantning.

Profil

LoBe Landskab ApS tilbyder rådgivning samt ydelser ifbm. udførelse af projekter indenfor landskabsarkitekt faget. Dette spænder procesmæssigt fra idegenerering, skitsering og projektering af parker, by- og haverum, samt undersøgelse af materialer, plantning og lignende opgaver i forbindelse med udførelse. Skalamæssigt spænder arbejdet som fra by- og landskabsplanlægning til byrum og haveplaner. I den mindste skala udføres også produktudvikling af byrumsinventar samt udførelse af grafiske opgaver.

Lobe Landskab er grundlagt af landskabsarkitekt Louise Røhr Hønnicke (tidl. Louise Røhr Bengtsen) i 2011.

Louise er uddannet landskabsarkitekt ved Københavns Universitet i 2010, herunder en del af uddannelsen ved Kunstakademiets Arkitektskole, afdeling 1 v. Steen Høyer.

Siden har hun arbejdet som landskabsarkitekt på flere anerkendte landskabs- og arkitekttegnestuer: SLA, Arkitema og entasis.

Efteruddannelse indenfor projektering: anvendelse af BIPS i projekteringen (Arkitektforeningen) samt Brolægning for tilsynsførende (Dansk Byggeri).

Se mere om Louises professionelle baggrund her: LinkedIn

Louise arbejder med en metodisk analyserende tilgang til stedet, og værdsætter og arbejder strategisk med de stedbundne kvaliteter. Tilgangen er, at ethvert sted er særligt, og har sin egen særegne historie og stedbundne kvaliteter potentialer for udvikling.

Louise har bred erfaring indenfor faget, herunder konceptudvikling, analyse, design, projektering og tilsyn ved udførelse. Med sin alsidige erfaring kan hun håndtere projekterne fra idé til anlægsfase og herved skabe en værdifuld kontinuitet helt fra projektets overordnede principper ned i grundigt bearbejdede detaljer. Med et indgående plantekendskab får beplantningen altid særlig opmærksomhed i projekterne, som får en indbygget, grøn robusthed.

Lobe Landskab ApS
louise@lobelandskab.dk
+45 60611011
Lejrvej 4A
3500 Værløse
CVR 35469583